THUY’S HOUSE

[/section]

ĐỊA ĐIỂM

TP. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 1/2023


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

290m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

440m2


THỂ LOẠI

NHÀ Ở – xây mới


 

[/section]