Tags: coffee / dich vu

ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2021


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

850m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

400m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ