PHUONG’S HOUSE

ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

DỰ KIẾN KHỞI CÔNG 2024


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

200m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

85m2


THỂ LOẠI

NHÀ Ở