ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2020


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

425m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

850m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ