S.O.N VILLA

[/section]

ĐỊA ĐIỂM

TP. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 9/2023


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

1385m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

580m2


THỂ LOẠI

BIỆT THỰ – xây mới


 

[/section]