ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

DỰ KIẾN KHỞI CÔNG 2024


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

120m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

480m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ