WIKI HOTEL

Tags: cai tao / khach san

ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2021


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

204m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

443m2


THỂ LOẠI

KHÁCH SẠN – cải tạo