FOX COFFEE

ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2018


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

297m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

195m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ