ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2019


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

90m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

450m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ