VỀ

CHÚNG

TÔI

Thành lập năm 2008 – Với tên pháp lý là Công ty TV-TK-KT Trường và Phúc

Sau đó năm 2009, chúng tôi bổ sung thêm tên thương mại 3i Architecture

Cũng vào năm 2009, xưởng sản xuất nội thất được thành lập với tiêu chí thực hiện tốt hơn cho các công việc thiết kế mà hiện tại các đơn vị khác trên thị trường chưa làm được

Cho đến nay đã hơn 10 năm với những khó khăn, cùng với biết bao nhiêu thời kỳ và xu hướng Kiến trúc – Kinh tế trôi qua, chúng tôi vẫn khẳng định vị thế và con đường đi của mình, luôn luôn có gắng để trở nên tốt hơn mỗi ngày bằng chính năng lực chuyên môn với tiêu chí 

BỀN VỮNG – HIỆU QUẢ – KHÁC BIỆT

500

DỰ ÁN THIẾT KẾ

100 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

150

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT

20

CÁN BỘ VĂN PHÒNG

100 

CÔNG NHÂN CÔNG TRÌNH

30

KỸ THUẬT – CÔNG NHÂN NHÀ MÁY

THIẾT KẾ

XÂY DỰNG

SẢN XUẤT

NỘI THẤT

NHÂN SỰ

TrP. Xây dựng

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

TrP. Thiết kế

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Giám đốc Nhà máy

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

TrP. Kinh doanh

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Giám sát Công trình

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Leader TK Kiến trúc

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Leader TK Nội thất

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Leader KT Nội thất

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

QL Showroom Nội thất

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Nhân sự Công trình

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Nhân viên Thiết kế

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Nhân sự Nhà máy NT

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

Nhân viên

CIVIL ENGINEER

Mr. Le Huu Dung

————profile————

DỰ ÁN KIẾN TRÚC

DỰ ÁN THIẾT KẾ – THI CÔNG

DỰ ÁN NỘI THẤT

BỀN VỮNG – HIỆU QUẢ – KHÁC BIỆT

 

HCM – HEAD OFFICE

BRVT – HEAD OFFICE