ĐỊA CHỈ

tp. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

hoàn thành 2023


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

220m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

220m2


THỂ LOẠI

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ