Tags: cai tao / coffee

ĐỊA CHỈ

TP. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 2021


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

67m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

180m2


THỂ LOẠI

CAFE – CẢI TẠO