MY GALLERY

[/section]

ĐỊA ĐIỂM

TP. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 11/2022


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

390m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

212m2


THỂ LOẠI

GALLERY – xây mới


 

[/section]