VCAM OFFICE

Tags: cai tao / noi that / van phong

ĐỊA ĐIỂM

QUẬN 3 – TP.HCM


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2021


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

180m2


THỂ LOẠI

văn phòng – cải tạo