CITY FIT GYM

Tags: dich vu / gym

ĐỊA ĐIỂM

TP. BÀ RỊA


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 2020


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

650m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

400M2


THỂ LOẠI

GYM