MY GALLERY

ĐỊA ĐIỂM

TP. Bà Rịa


TRẠNG THÁI

HOÀN THÀNH 12/2022


DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

390m2


DIỆN TÍCH XÂY DỰNG

212m2


THỂ LOẠI

GALLERY – xây mới