TRIEU’S HOUSE

Thông tin dự án

Bà Rịa

Trạng thái : Dự kiến hoàn thành …
Diện tích khu đất : … m2
Diện tích sàn xây dựng : … m2
Thể loại : …